Arbeidsongeval

Of het nu gaat om een val van grote hoogte of een machinaal ongeluk, elk jaar raken meer dan 200.000 Nederlanders gewond bij een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval – ook wel bedrijfsongeval genoemd – laat zich daarom het beste omschrijven als een ongeval door of tijdens het werk. Denk aan een ongeval in een magazijn, op de bouwplaats, in een werkplaats of op de (openbare) weg.

 

Heeft u letselschade opgelopen bij een arbeidsongeval? In de meeste gevallen is uw werkgever goed verzekerd. Bovendien heeft u vaak recht op een schadevergoeding. Laat u bijstaan door de advocaten van Wolthers Jagersma.

 

Zorgplicht werkgever

In de wet staat dat de werkgever zorgplicht heeft. Dit houdt in dat deze er alles aan moet doen om ongevallen tijdens werktijd te voorkomen. Ook moet de werkgever voor een veilige werkomgeving zorgen. De regels hiervoor staan in de Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet. Zo moet een werkgever gevaren signaleren, maatregelen treffen om deze gevaren op te heffen en veiligheidsmiddelen beschikbaar stellen, zoals een helm, een vest, en schoeisel. Ook moet de werkgever medewerkers instrueren over het gebruik van middelen en erop toezien dat instructies worden nagekomen. Raakt u betrokken bij een arbeidsongeval? Dan is het goed om te weten wat uw rechten en plichten zijn, maar ook wie er aansprakelijk is voor de ontstane letselschade. De advocaten van Wolthers Jagersma helpen u hierbij.

Arbeidsongeval letselschade

Letselschade door een arbeidsongeval heeft vaak nare gevolgen. Wanneer u door uw letselschade uw werk niet meer kunt uitvoeren kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een inkomensachteruitgang, ontslag en zelfs een uitkeringssituatie (WIA). Studeerde u? Dan kan er door een arbeids- of bedrijfsongeval studievertraging optreden. Daarnaast is de psychische en emotionele schade meestal fors. Na een arbeidsongeval heeft u dan ook meestal recht op een schadevergoeding.

Is uw werkgever aansprakelijk voor het arbeidsongeval? Dan claimen wij onder meer uw inkomensschade en pensioenschade. Ook immateriële schade als derving van levensvreugde kunnen we voor u claimen. Daarbij kijken we niet alleen naar de financiële kant van de zaak, ook hebben we oog voor uw persoonlijke situatie en de arbeidsverhouding. Zeker wanneer u weer terugkeert op de werkvloer.

Soorten bedrijfsongevallen

Een bedrijfsongeval of een arbeidsongeval is dus een ongeluk dat op de werkvloer of tijdens werktijd plaatsvindt. Hierbij loopt de werknemer letsel op. Voorbeelden van arbeidsongevallen zijn:

 • Een verwijtbare fout van een collega
  Ook wanneer u letsel oploopt door een fout van een collega, is uw werkgever vaak aansprakelijk. De schade veroorzaakt door uw collega wordt meestal door de verzekeraar van uw werkgever vergoed.
 • Een ongeval op de weg
  Veel werknemers brengen een groot deel van de dag door op de weg. Denk aan verkopers, taxichauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, en buschauffeurs. Deelname aan het verkeer is een risicovolle aangelegenheid. Uw werkgever is veelal aansprakelijk voor een verkeersongeval dat tijdens werktijd plaatsvindt. Soms heeft de werkgever een uitgebreide verzekering afgesloten, waardoor ongevallen tijdens woon-werkverkeer van werknemers ook verzekerd zijn.
 • Bedrijfsongeval ingehuurde arbeidskrachten
  Raakt u als zzp’er, uitzendkracht of freelancer betrokken bij een arbeidsongeval? Dan is uw opdrachtgever hiervoor vaak aansprakelijk, ook al is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst.
 • Bedrijfsongevallen met voertuigen of machines
  Wanneer u door een ongeval met een heftruck, shovel of ander voertuig of machine letsel oploopt, dan is uw werkgever hier vaak aansprakelijk voor.
 • Ongevallen tijdens bedrijfsuitjes of teambuilding
  Een ongeval tijdens een bedrijfsuitje of teambuildingsessie komt vaker voor dan u denkt. Vaak is het voor de werknemer lastig om zich aan de gebeurtenis te onttrekken. Meestal moet de werkgever de ontstane letselschade tijdens een bedrijfsuitje daarom vergoeden.

Onderzoek door Inspectie SZW

Volgens de Arbowet moet uw werkgever in bepaalde gevallen een arbeidsongeval melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeelt of de werkgever zich aan de wet heeft gehouden. Zij kijken onder meer naar de toedracht van het ongeval. Ook kijkt de inspectie of er overtredingen van de wet hebben plaatsgevonden.

Advocaat arbeidsongeval nodig?

Bent u betrokken geraakt bij een arbeidsongeval? En bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. De advocaten van Wolthers Jagersma staan u graag te woord.

Heeft u schade opgelopen door een ongeval of incident?

Heeft u (letsel)schade door een ongeval? Neem dan contact op met één van onze specialisten om uw situatie en mogelijkheden te bespreken.