Zelfstandigenschade

Werkt u als ondernemer en raakt u gewond bij een ongeval, dan zijn de consequenties vaak groot. U loopt inkomsten mis omdat u bijvoorbeeld gedeeltelijk of geheel niet meer kunt werken. Ook kunt u klanten kwijtraken doordat u deze niet meer kunt bedienen. Naast de fysieke schade is de emotionele schade daarom meestal aanzienlijk. Is het letsel veroorzaakt door iemand anders en staat aansprakelijkheid vast? Dan kan de schade in veel gevallen gecompenseerd worden. De advocaten van Wolthers Jagersma staan u bij in dit traject.

 

Bent u ondernemer en heeft u letselschade opgelopen? De letselschadeadvocaten van Wolthers Jagersma nemen u het gehele schadeproces uit handen, zodat u zich kunt richten op het belangrijkste: uw herstel.

 

Zelfstandigenschade: inkomensverlies door letsel

Wanneer u als ZZP’er of freelancer uitvalt, genereert u minder omzet. Bovendien maakt u meer kosten. En wat te denken van het urencriterium dat u niet haalt? Letselschade bij zelfstandigen heeft zeer grote gevolgen. Een slachtoffer dat in loondienst werkt krijgt het salaris maximaal twee jaar doorbetaald als deze te maken krijgt met letselschade. Voor een zelfstandig ondernemer ligt dit anders. Kan een ZZP’er door letselschade niet meer werken, dan stopt het inkomen vaak. Helaas lopen de financiële verplichtingen wel door, zoals verzekeringen, de huur of de hypotheek. Door tijdig te handelen kan de schade beperkt blijven.

Aansprakelijkheid letselschade ZZP’er

Net als bij een arbeidsongeval geldt dat wanneer een opdrachtgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen treft, deze aansprakelijk kan zijn voor de ontstane letselschade. In 2012 heeft de Hoge Raad hierover een belangrijke uitspraak gedaan. Destijds raakte een ZZP’er gewond op een werkplaats. De Hoge Raad oordeelde dat als een ZZP‘er dezelfde werkzaamheden verricht als werknemers op een werkplaats, dit ook onder de zorgplicht van de werkgever valt. Dit betekent dat bij nalatigheid van de werkgever de ZZP’er zijn schade vergoed kan krijgen. Denk aan een vergoeding voor aanpassingen aan de woning van de ZZP’er vanwege een blijvende beperking. Maar ook een vergoeding van de kosten voor hulp in het huishouden.

Letselschadeadvocaat bij zelfstandigenschade

Of u zich nu freelancer of ZZP’er noemt, als u letsel oploopt bij een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is, rijzen allerlei vragen van juridische, financiële en praktische aard. Want hoe krijgt u uw leven weer op de rit? Is de schade verhaalbaar? Bij wie kunt u uw claim indienen? En hoe wordt uw schade berekend? De beantwoording van deze vragen en de begeleiding bij het vaak ingewikkelde schaderegelingstraject, vergen kennis en ervaring. Een letselschadeadvocaat is bij uitstek het adres waar u terecht kunt. Zo weet u zeker dat uw zaak goed afgewikkeld wordt.

Contact

Bent u in een vergelijkbare situatie terecht gekomen? De letselschadeadvocaten van Wolthers Jagersma ondersteunen u. Neem vrijblijvend contact op.

Heeft u schade opgelopen door een ongeval of incident?

Heeft u (letsel)schade door een ongeval? Neem dan contact op met één van onze specialisten om uw situatie en mogelijkheden te bespreken.