Medische fout

Maakte uw arts of behandelaar een fout tijdens een behandeling of operatie? Kreeg u verkeerde medicatie toegediend? Of bent u vooraf onvoldoende geïnformeerd over een behandeling of operatie waardoor u letsel opliep? Dan kan er sprake zijn van een medische fout, ook wel een medische misser genoemd.

 

Niet iedere medische fout valt een arts te verwijten. Gaat er werkelijk iets mis, dan zijn excuses alleen niet genoeg en hoort de letselschade te worden vergoed. Laat u in dat geval bijstaan door de advocaten van Wolthers Jagersma.

 

Aansprakelijkheid medische fout

Duizenden mensen worden jaarlijks het slachtoffer van verwijtbaar of onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Het is belangrijk dat u uw situatie eerst met uw zorgverlener bespreekt. Vervolgens kunt u een klacht indienen bij de zorginstelling. Kan aansprakelijkheid worden vastgesteld aan de hand van bewijs? Dan kunnen de advocaten van Wolthers Jagersma uw schade regelen. Deze schade kan uit verschillende kostenposten bestaan, zoals:

 • Verhuiskosten
 • Kosten voor hulpmiddelen
 • Inkomstenderving
 • Medische kosten
 • Verlies aan zelfredzaamheid
 • Vervoerskosten
 • Smartengeld

Kortom, er zijn veel schadeposten die onderdeel uitmaken van uw totale schadevergoeding. De advocaten van Wolthers Jagersma berekenen voor u de totale geleden materiële en immateriële schade. U wordt volledig ontzorgd zodat u zich kunt richten op uw herstel.

Medische fouten

Medische fouten komen helaas dus veelvuldig voor. Voorbeelden van een medische fout zijn:

 • toedienen of voorschrijven van verkeerde medicatie
 • een onzorgvuldige behandeling
 • een onjuiste of gemiste diagnose
 • een niet-adequate reactie op een complicatie
 • verkeerde operatietechnieken

Ook wanneer de arts of behandelaar geen toestemming vraagt kan deze schadeplichtig zijn voor de ontstane schade. Bijvoorbeeld wanneer een weldenkende patiënt bij de juiste informatievoorziening had afgezien van de ingreep of behandeling.

Fout gegaan of fout gedaan?

Treedt er tijdens een operatie een complicatie op, dan is het niet altijd even makkelijk om aansprakelijkheid te kunnen beoordelen. Het is noodzakelijk dat de betrokken arts alle informatie verschaft die nodig is om na te gaan wat er precies gebeurde. Denk aan operatieverslagen of beeldvormend materiaal, zoals foto’s of scans. Als een arts ‘naar beste weten en kunnen’ een behandeling heeft verricht, is er geen sprake van schuld. Maar dit ligt anders wanneer de complicatie te voorzien was en kon worden voorkomen. Of wanneer de complicatie ontstond doordat verzuimd is om een voorgeschreven behandelprotocol te volgen.

Advies medisch adviseur

Wolthers Jagersma laat zich bij vraagstukken over medische aansprakelijkheid altijd adviseren door een medisch adviseur. Deze beoordeelt of het medisch dossier compleet is of dat er belangrijke informatie ontbreekt. Ook kan deze adviseur informatie interpreteren en beoordelen. Een verzekeringsmaatschappij maakt zelf ook gebruik van medisch adviseurs. Soms wordt aansprakelijkheid snel erkend, maar vaker ontstaat daarover strijd. Meestal wordt dat opgelost door het oordeel te vragen van een onafhankelijk deskundige. Dit kan bijvoorbeeld een hoogleraar zijn die verbonden is aan een Universitair Medisch Centrum.

Medische aansprakelijkheid

Een van de lastigste onderwerpen uit het aansprakelijkheidsrecht is medische aansprakelijkheid. Dit komt omdat een arts geen resultaatsverplichting heeft, maar een inspanningsverplichting. Dit betekent dat de arts verplicht is om z’n best te doen. Artsen kunnen (meestal) niet een bepaald resultaat garanderen; er zijn veel onvoorziene factoren die van invloed kunnen zijn. Uiteraard zijn er fouten die zonder discussie tot aansprakelijkheid leiden, zoals de klassieke links-rechts verwisselingen. Denk aan de amputatie van het verkeerde been of een operatie aan het verkeerde oog. Maar er is een groot grijs gebied waarin aansprakelijkheid niet direct vast staat.

Overlijden door een medische fout

Overlijdt iemand door verwijtbaar of onzorgvuldig handelen van een zorgverlener, dan is er sprake van een medische fout met dodelijke afloop. Ieder jaar overlijden honderden mensen aan de gevolgen van een medische fout. Kan aansprakelijkheid worden vastgesteld? Dan kunnen nabestaanden een financiële vergoeding eisen als er door het overlijden schade is ontstaan. Dit wordt overlijdensschade genoemd.

Contact

De letselschadeadvocaten van Wolthers Jagersma hebben oog voor uw emoties en komen op voor uw belangen. Laat u altijd goed (juridisch) adviseren over letselschade. Neem voor meer informatie contact op.

Heeft u schade opgelopen door een ongeval of incident?

Heeft u (letsel)schade door een ongeval? Neem dan contact op met één van onze specialisten om uw situatie en mogelijkheden te bespreken.