Beroepsziekte

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een blootstelling of belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Een beroepsziekte kan tijdelijke of blijvende gevolgen hebben. Als u door een beroepsziekte arbeidsongeschikt raakt, kan dit grote consequenties voor u hebben. Als de beroepsziekte het gevolg is van uw werk of de omstandigheden op uw werk kunt u uw werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. De advocaten van Wolthers Jagersma staan u bij in dit traject.

 

Heeft u een beroepsziekte opgelopen en lijdt u hierdoor schade? Neem contact op met de advocaten van Wolthers Jagersma om de mogelijkheden voor rechtsbijstand te bespreken.

 

Zorgplicht werkgever

In de wet staat dat de werkgever zorgplicht heeft. Een werkgever is verplicht om alles te doen wat redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat werknemers schade oplopen in de uitoefening van de werkzaamheden. Als aangetoond kan worden dat er sprake is van letselschade die is opgelopen tijdens het werk dan moet de werkgever aantonen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Beroepsziekte bewijzen ingewikkeld

Het aantonen van de relatie tussen het werk en een beroepsziekte ligt juridisch behoorlijk ingewikkeld. Dit komt omdat er vaak meerdere oorzaken aan te wijzen zijn voor bepaalde klachten en het vaak om ziektebeelden gaan die zich langzaam ontwikkelen of pas na heel lange tijd. Hierdoor is het lastig om een duidelijk ontstaansmoment aan te wijzen. Daarom is het van belang dat u vanaf het begin goede juridische bijstand krijgt.

In Nederland kan elke ziekte of aandoening een beroepsziekte zijn. De afweging of er sprake is van een beroepsziekte wordt gemaakt door de bedrijfsarts (of artsen in de arborol). In tegenstelling tot veel andere landen kent Nederland géén lijst met beroepsziekten.  Wel zijn er in Nederland compensatieregelingen getroffen voor veelvoorkomende beroepsziekten door blootstelling aan bijvoorbeeld asbest, chroom 6 of vluchtige stoffen.

Advocaat beroepsziekte nodig?

Heeft u een beroepsziekte opgelopen? En bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. De advocaten van Wolthers Jagersma staan u graag te woord.

Heeft u schade opgelopen door een ongeval of incident?

Heeft u (letsel)schade door een ongeval? Neem dan contact op met één van onze specialisten om uw situatie en mogelijkheden te bespreken.