Overlijdensschade

Het overlijden van een naaste is vaak het begin van een heftige periode. Verschillende emoties als boosheid, ongeloof en verdriet wisselen elkaar af. Ook moeten er talloze zaken geregeld worden, zoals de uitvaart en de financiële afwikkeling. Als het overlijden dan ook nog door iemand is veroorzaakt, is het vaak moeilijk te accepteren dat iemand er niet meer is.

 

U kunt overlijdensschade verhalen als een ander aansprakelijk is voor het overlijden van het slachtoffer of als er een verzekering is afgesloten die vergoeding van de overlijdensschade dekt. De advocaten van Wolthers Jagersma helpen u bij het verhalen van de overlijdensschade. Altijd met oog voor uw persoonlijke situatie.

Schadeposten bij overlijden

Overlijdensschade kan onder andere ontstaan door een arbeidsongeval, een ongeval met een dier, een verkeersongeval of een medische fout. Bij een overlijden kan naast het gemis grote financiële onzekerheid ontstaan doordat een inkomen of zorg is weggevallen. In de wet staat precies vermeld welke schadeposten bij overlijden voor vergoeding in aanmerking komen. Dat zijn:

Gederfd levensonderhoud

Zeker wanneer er (jonge) kinderen onvoldoende verzorgd achterblijven, is de schade vaak omvangrijk. Onder gederfd levensonderhoud vallen de kosten die ontstaan als de overledene een partner, kinderen of anderen financieel ondersteunde, bijvoorbeeld als kostwinner. Het wegvallen van dit inkomen kan grote financiële gevolgen hebben. Zeker wanneer er na het overlijden geen of onvoldoende inkomensvervangende uitkeringen beschikbaar komen, zoals een nabestaandenpensioen. Daarnaast kan deze schade bestaan uit de kosten die na het overlijden gemaakt moeten worden omdat degene die is overleden niet langer een fysieke bijdrage kan leveren in de huishouding, in de opvoeding of ondersteuning van de kinderen, of in het onderhoud van tuin of woning. De kosten die dan gemaakt moeten worden (huishoudelijke hulp, oppas, verzorging, schilder, hovenier et cetera) kunnen dan verhaald worden.

 

Er is een beperkt aantal personen die aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor onderhoudsschade. Volgens de wet zijn dit de volgende personen:

  1. De echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige kinderen van de overleden persoon.
  2. Bloed- of aanverwanten van de overleden persoon, die de overledene geheel of gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzag of (volgens) rechterlijke uitspraak daartoe verplicht was.
  3. Personen die vóór het ongeval of gebeurtenis met de overledene in gezinsverband samenwoonden. De overledene voorzag geheel of deels in het levensonderhoud.
  4. Personen die samenwoonden met de overledene als een gezin. De overledene leverde een bijdrage in het levensonderhoud door het doen van de gemeenschappelijke huishouding.

Uitvaartkosten

Is er een aansprakelijke partij? Dan moet deze de kosten van de uitvaart vergoeden. Onder uitvaartkosten vallen de kosten die met de begrafenis of crematie gepaard gaan. Dit kunnen ook ‘extra kosten’ zijn die te maken hebben met bijvoorbeeld een culturele of rituele uitvaart. Heeft de overledene een uitvaartverzekering? Dan wordt de verzekeringsuitkering in mindering gebracht op de schadevergoeding die de aansprakelijke partij moet betalen.

Affectieschade of smartengeld

Sinds 1 januari 2019 kunnen de nabestaanden van iemand die door een ongeval of door een misdrijf om het leven komt, in aanmerking komen voor een vergoeding wegens affectieschade (smartengeld). Niet iedere nabestaande kan hierop aanspraak maken. De regeling beperkt zich tot een kleine kring van nabestaanden, zoals partners, ouders en kinderen. Ook iemand die in een nauwe persoonlijke (zorg) relatie met de overledene stond kan aanspraak maken op een vergoeding. De regeling kent uitsluitend vaste bedragen tussen € 12.500 en € 20.000.

Contact

Lijdt u schade door het overlijden van uw naaste schade? Voor de berekening van overlijdensschade is specialistische kennis en inzicht nodig. Laat u daarom bijstaan door een gespecialiseerde belangenbehartiger die u kan ondersteunen bij het verhalen van schade. Neem contact op met Wolthers Jagersma voor een persoonlijk gesprek.

Heeft u schade opgelopen door een ongeval of incident?

Heeft u (letsel)schade door een ongeval? Neem dan contact op met één van onze specialisten om uw situatie en mogelijkheden te bespreken.