Letsel sport en spel

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker als het gaat om sport- en spelsituaties. Want wist u dat jaarlijks ruim 100.000 Nederlanders op de spoedeisende hulp belanden vanwege een voetbal-, tennis- of ander sportincident? Soms is een derde voor het ongeval aansprakelijk. Bijvoorbeeld een medespeler die onredelijk was in het spel of tijdens de sport. Ook kan de organisatie van een sportevenement of -wedstrijd aansprakelijk zijn voor het letsel. Als er onvoldoende veiligheids- of voorzorgsmaatregelen zijn genomen bijvoorbeeld, waardoor het ongeluk tijdens sport of spel kon ontstaan.

 

Iemand aansprakelijk stellen voor letselschade die in sport- en spelsituaties ontstond, is niet altijd makkelijk. Zo moeten deelnemers of toeschouwers altijd rekening houden met onverwacht gedrag. De advocaten van Wolthers Jagersma kunnen u helpen schade te verhalen.

 

Wanneer is iemand niet aansprakelijk voor letsel tijdens sport en spel?

Nederland is een land met veel sportverenigingen en -clubs. Sport brengt niet te miskennen gezondheidsvoordelen met zich mee, maar ook vele risico’s. Blessures, ongevallen met letsel of zelfs mishandeling op het voetbalveld bijvoorbeeld. Een schadevergoeding bij letselschade veroorzaakt tijdens de sport kan pas geclaimd worden wanneer er sprake is van een grove overtreding. Een overtreding die niet bij de sport en het spel hoort. De volgende situaties horen meestal wel tot de gewone risico’s van de sport :

  • een voetballer die de bal kopt en gelijktijdig het hoofd van een andere voetballer raakt.
  • een kickbokser die een harde schop geeft tijdens wedstrijd waardoor de tegenstander letsel oploopt.
  • een hockeyster die de bal tegen de arm slaat van de tegenstandster die in het doel stond.
  • een golfer die de golfbal tegen zijn hoofd krijgt op de green.

Sportongevallen in de rechtspraak

Aansprakelijkheid bij sportongevallen hangt niet af van de ernst van het letsel. Of een sporter die een andere sporter letsel toebrengt aansprakelijk is, wordt bepaald door de wettelijke bepaling(en) over onrechtmatige daad (art. 6:162 BW).

Al in 1991 heeft de Hoge Raad overwogen dat bij sportongevallen een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid geldt. Deelnemers aan een sport als voetbal hebben tot op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen van elkaar te verwachten. Dit zijn immers gedragingen die in het ‘heetst van de strijd’ kunnen plaatsvinden, zeker bij minder talentvolle sporters. De Hoge Raad besloot verder dat het enkel overtreden van de spelregels geen aansprakelijkheid meebrengt. Overtreding van de regels is slechts een factor die mee kan wegen. Voor aansprakelijkheid moet er dus meer aan de hand zijn. Er moet sprake zijn van een buitensporige actie die buiten de kaders valt van wat een deelnemer aan een sport in redelijkheid mag verwachten.

De vliegende tackle

Een sportongeval dat de nodige media-aandacht heeft gegenereerd, was de zaak van de overtreding van Spartaan Rachid Bouaouzan op Go Ahead Eagels-speler Niels Kokmeijer. In een wedstrijd in 2004 kwam de speler van Sparta met een vliegende tackle in op het been van Kokmeijer. Deze liep daarbij zodanig ernstig letsel op, dat zijn professionele carrière in één klap voorbij was. In deze zaak uit 2008 vond een strafrechtelijke veroordeling van Bouaouzan plaats vanwege het bijzonder buitensporige karakter van de actie.

In 2020 werd in de rechtspraak de parallel met de zaak Kokmeijer getrokken bij een zaak over een ernstige voetbalblessure die werd opgelopen tijdens een voetbalwedstrijd uit 2005. Tijdens deze amateurwedstrijd tussen FVV Foxhol en VV Muntendam kreeg een speler van FVV tijdens een snelle counter net buiten het 16-meter gebied de bal aangespeeld door een medespeler. Twee spelers van VV Muntendam probeerden de speler van FVV van scoren af te houden. Dat mislukte, want de bal belandde in de goal. Echter, bij de actie van de twee verdedigers heeft de speler van FVV zodanig ernstig letsel opgelopen dat zijn linker onderbeen moest worden geamputeerd. Bijzonder detail is dat geen van de twee spelers van VV Muntendam een gele (laat staan rode) kaart ontvingen van de scheidsrechter. Een ander saillant detail is dat de complete actie gefilmd was door een omstander.

Tijdens de procedure hebben meerdere experts (scheidsrechters, docenten KNVB) zich gebogen over de vraag of de ingezette sliding nu moest worden bestempeld als onvoorzichtig (goed voor slechts een vrije bal), onbesuisd (te bestraffen met geel) of buitensporig (te bestraffen met rood). Mede op basis van hun mening oordeelde het hof dat er weliswaar sprake was van een overtreding, maar niet van een (te) buitensporige overtreding. Ondanks de ernst van het letsel werd de actie van de aangesproken verdediger niet als onrechtmatig geduid, waarmee het doek voor de vordering van het slachtoffer viel.

De aansprakelijkheid voor ongevallen in sport- en spelsituaties blijft ook na dit arrest een lastig te nemen horde.

Schade claimen bij sport- en spelongevallen

Het verzamelen van bewijs is van groot belang. Vraag omstanders en medespelers om een getuigenverklaring af te leggen. Misschien zijn er ook video’s van het incident gemaakt. Doe eventueel aangifte bij de politie. Heeft u letsel opgelopen tijdens deelname aan sport of in uw privésituatie en heeft u hier vragen over? Neem contact op met ons zodat u vrijblijvend over de mogelijkheden wordt geïnformeerd.

Heeft u schade opgelopen door een ongeval of incident?

Heeft u (letsel)schade door een ongeval? Neem dan contact op met één van onze specialisten om uw situatie en mogelijkheden te bespreken.