Letsel door dieren

Een beet van een hond, een val van een paard of een trap van een rund? Als u door een dier gewond raakt, heeft u vaak te maken met materiële en immateriële schade. U kunt de letselschade natuurlijk niet verhalen op het dier, maar wie draait er dan wel voor op? De advocaten van Wolthers Jagersma helpen u bij het aansprakelijk stellen van de eigenaar.

 

Letsel dat toegebracht is door een dier vormt een bijzondere categorie binnen het aansprakelijkheidsrecht. Een dier zelf kunnen we niet aansprakelijk stellen, maar wel diegene die er het gezag over uitoefende. Wolthers Jagersma kan u bijstaan als u slachtoffer bent van een ongeval met een dier.

 

Risicoaansprakelijkheid dieren

De wet beschermt tegen het vaak oncontroleerbare gedrag van dieren. In artikel 6:179 BW is daarom vastgelegd dat bezitters van dieren aansprakelijk zijn voor de schade die het dier veroorzaakt. Dit wordt ook wel risicoaansprakelijkheid genoemd. Om een eigenaar van een dier aansprakelijk te stellen moet het ongeval volgens de wet zijn ontstaan door de eigen energie van het dier. Bij letsel door dieren moet de eigenaar in principe gezag uitoefenen over zijn dieren. Daarnaast hoeft de eigenaar van het dier de schade niet altijd volledig te vergoeden. Zo is soms sprake van eigen schuld van degene die schade opliep. Wanneer iemand bijvoorbeeld tijdens een paardrijles van een paard valt, rekent de rechter bijna altijd eigen schuld toe. Van de ruiter of amazone wordt verwacht dat deze weet dat aan paardrijden risico’s kleven. Of een beroep op eigen schuld terecht is, hangt af van de omstandigheden die een rol speelden bij het ontstaan van het ongeval met het dier.

Het wordt echter een stuk gecompliceerder als anderen bij het ongeval betrokken zijn. Denk aan de buurman die uw hond verzorgt terwijl u op vakantie bent. Wanneer de hond vervolgens uit zijn tuin ontsnapt en een kind bijt, is het dan de buurman of de eigenaar die hiervoor aansprakelijk is? Soms hebben we bovendien zelf een beetje schuld bij het ontstaan van de schade. Daarnaast kan er sprake zijn van noodweer. Bijvoorbeeld als u wordt aangevallen door een persoon en u uw hond opdracht geeft om te bijten. In dat geval heeft een menselijke gedraging de schade veroorzaakt in plaats van de eigen energie van het dier.

Schadevergoeding bij letsel door dier

Er zijn verschillende schadeposten die u kunt hebben wanneer er een ongeluk met een dier plaatsvindt. Zowel de lichamelijke als de psychische en materiële schade komen in aanmerking voor een schadevergoeding. Denk aan kostenposten als:

  • inkomensverlies doordat u tijdelijk niet kunt werken;
  • studievertraging die u oploopt;
  • schade aan kleding, uw voertuig of andere materialen;
  • hulp in de huishouding die u moet inschakelen.

Ook in het geval van schade bij overlijden gaat de bezitter van een dier niet zomaar vrijuit. Ook hier kunnen de advocaten van Wolthers Jagersma de gevolgen voor u inventariseren en een schadevergoeding vaststellen.

Contact

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Heeft u schade opgelopen door een ongeval of incident?

Heeft u (letsel)schade door een ongeval? Neem dan contact op met één van onze specialisten om uw situatie en mogelijkheden te bespreken.