Verrekening letselschadevergoeding met bijstandsuitkering

Wie een uitkering ontvangt op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) en te maken krijgt met uitkering van een schadevergoeding door letsel, kan te maken krijgen met een opgelegde verrekening van het bedrag door de uitkeringsinstantie.

Een ongeval en in de bijstand?

Een mevrouw (61 jaar) ontvangt al 30 jaar een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Mevrouw krijgt letsel door nalatigheid van een autobestuurder. Na 4 jaar onderhandeling met de uitkerende verzekeringsinstantie wordt mevrouw een aanzienlijke letselschadevergoeding toegekend. De teleurstelling was nogal groot dat het niet vanzelfsprekend zou zijn dat mevrouw dit gehele bedrag mocht ontvangen. Met de uitkerende instantie – in dit geval – de gemeente moest namelijk bekeken worden in hoeverre de letselschadevergoeding moest worden verrekend met de bijstandsuitkering.

Verenigbaar met de bijstandsuitkering en vermogensgrens

Er wordt beoordeeld door de gemeente of de uitgekeerde schadevergoeding verenigbaar is met de bijstandsverlening. Wanneer de gemeente dit beoordeelt als niet verenigbaar dan krijgt u te maken met de hoogte van de vermogensgrens die geldt voor de bijstand. Komt u door de te ontvangen schadevergoeding boven de vermogensgrens dan zal verrekening plaatsvinden met de bijstandsuitkering. En in dat geval bent u waarschijnlijk een aanzienlijk bedrag kwijt van de uit te keren schadevergoeding.

Voorkom teleurstelling

In ieder geval is duidelijk dat deze situatie erg complex is. De vraag is cruciaal hoe beoordeling door de gemeente plaatsvindt betreffende het punt ‘verenigbaar met de bijstandsverlening’. Bekend is ook dat er binnen gemeenten verschillend met deze situaties kan worden omgegaan. Goede onderbouwing door de letselschadeadvocaat richting uw gemeente is van groot belang.

De hulp van een goede letselschade advocaat

In alle gevallen is het zaak bij de aansprakelijkheidsvraag een goede letselschade advocaat in de hand te nemen. Onze letselschade advocaten zijn gespecialiseerd in de juridische afwikkeling van letselschadezaken.

Advies

Wolthers Jagersma schade advocaten heeft de expertise in huis om u te ondersteunen in dit proces. Voor een vrijblijvend eerste gesprek neemt u contact met ons op.

Heeft u schade opgelopen door een ongeval of incident?

Heeft u (letsel)schade door een ongeval? Neem dan contact op met één van onze specialisten om uw situatie en mogelijkheden te bespreken.