Werkgeversaansprakelijkheid

Ongevallen gebeuren onverwacht en overal, dus ook tijdens werktijd. Wie is er aansprakelijk wanneer een werknemer betrokken raakt bij een ongeval tijdens werktijd?   Ongeval in de uitoefening van de werkzaamheden? De werkgever is aansprakelijk, tenzij. Op grond van artikel 7:658 lid 2 BW is een werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer in…