Letselschade en mobiliteit

Mobiele vrijheid is belangrijk voor veel mensen. Maar voor mensen met een dwarslaesie kan het een uitdaging zijn. Voor hen zijn aanpassingen in voertuigen vaak essentieel om een actief en zelfstandig leven te leiden. Welke mogelijkheden kunnen bijdragen aan optimale mobiliteit?   Aanpassingen Aanpassingen van voertuigen verschillen van eenvoudige oplossingen tot complexe technologische systemen. Een…

Opgevoerd of geen rijbewijs? Dan niet verzekerd!

Vanaf 2010 moet je voor het behalen van je bromfiets- of brommobielrijbewijs naast een theorie-examen ook een praktijkexamen afleggen. Dit geldt ook voor de elektrische varianten. Het praktijkexamen is ingevoerd om het grote aantal ongelukken met bromfietsers en brommobielrijders te verminderen en de veiligheid op straat te vergroten.   Voor de brommer of scooter moet…

Schadebegroting bij letselschade

Als iemand anders aansprakelijk is voor jouw schade, dan moet deze schade worden begroot. De wet bepaalt dat zowel vermogensschade als ander nadeel voor vergoeding in aanmerking komt. Met ‘ander nadeel’ wordt immateriële schade bedoelt. In deze blog ga ik daar niet op in.   Concrete schadebegroting Met vermogensschade wordt materiële schade bedoelt. Bij vermogensschade…

Overname letselschadezaak

Overname letselschadezaak Als letselschade-slachtoffer heeft u recht op de best mogelijke juridische ondersteuning. Maar hoe weet u nu of uw belangen veilig zijn bij uw huidige belangenbehartiger? Het is belangrijk dat u vertrouwen hebt in uw letselschadeadvocaat.   Second-opinion Hieronder treft u een aantal vragen aan, waaraan u uw dossier kunt toetsen. Moet u een…

Oogsttijd

Het oogstseizoen is weer begonnen. Maïs, suikerbieten, aardappelen en andere gewassen worden van het land gehaald. Dit heeft vaak tot gevolg dat er modder op de weg ligt, achtergelaten door oogstende landbouwvoertuigen. Wegen kunnen hierdoor spekglad en bijna onbegaanbaar worden. Wie is er aansprakelijk als er dan een ongeluk gebeurt?   Modder op de weg…

Verkeersongeluk als fietser of voetganger

Artikel 185 wegenverkeerswet: bescherming van zwakkere verkeersdeelnemers In Nederland staat verkeersveiligheid hoog op de agenda, vooral als het gaat om de bescherming van zwakkere verkeersdeelnemer, zoals fietsers en voetgangers. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW) speelt hierin een cruciale rol. Dit artikel regelt de aansprakelijkheid in gevallen waarin een gemotoriseerd voertuig (zoals een auto, vrachtauto,…

Verkeersongeval tijdens vakantie

Verkeersongeval tijdens vakantie De zomervakantie staat weer voor de deur en veel mensen maken zich op voor een reis naar het buitenland. De eigen auto is nog altijd het meest favoriete vervoermiddel om op de plaats van bestemming te komen. Meestal verloopt de reis zonder problemen, maar wie kent niet de beelden van volgepakte, beschadigde…

NKL en LSA audit

Op maandag 27 maart ondergingen wij in het kader van een pilot een gecombineerde NKL en LSA audit, die positief is verlopen.   NKL (Nationaal Keurmerk Letselschade) Van het NKL ontvingen wij al een certificaat. Ook de komende periode mag Wolthers Jagersma dit keurmerk blijven voeren. Hierdoor weten onze cliënten en wederpartijen dat het met…

Vuurwerk en letselschade

Recordbedrag Nadat er gedurende twee jaren een vuurwerkverbod gold tijdens de jaarwisseling vanwege de coronapandemie werd er eind 2022 weer voor een recordbedrag aan vuurwerk verkocht. Hoewel in verschillende steden nog een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod gold, is er rond de jaarwisseling in het gehele land veel vuurwerk afgestoken. Daaronder was ook illegaal vuurwerk.   Jonge slachtoffers…