Verkeersongeluk als fietser of voetganger

Artikel 185 wegenverkeerswet: bescherming van zwakkere verkeersdeelnemers In Nederland staat verkeersveiligheid hoog op de agenda, vooral als het gaat om de bescherming van zwakkere verkeersdeelnemer, zoals fietsers en voetgangers. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW) speelt hierin een cruciale rol. Dit artikel regelt de aansprakelijkheid in gevallen waarin een gemotoriseerd voertuig (zoals een auto, vrachtauto,…

Verkeersongeval tijdens vakantie

Verkeersongeval tijdens vakantie De zomervakantie staat weer voor de deur en veel mensen maken zich op voor een reis naar het buitenland. De eigen auto is nog altijd het meest favoriete vervoermiddel om op de plaats van bestemming te komen. Meestal verloopt de reis zonder problemen, maar wie kent niet de beelden van volgepakte, beschadigde…

NKL en LSA audit

Op maandag 27 maart ondergingen wij in het kader van een pilot een gecombineerde NKL en LSA audit, die positief is verlopen.   NKL (Nationaal Keurmerk Letselschade) Van het NKL ontvingen wij al een certificaat. Ook de komende periode mag Wolthers Jagersma dit keurmerk blijven voeren. Hierdoor weten onze cliënten en wederpartijen dat het met…

Vuurwerk en letselschade

Recordbedrag Nadat er gedurende twee jaren een vuurwerkverbod gold tijdens de jaarwisseling vanwege de coronapandemie werd er eind 2022 weer voor een recordbedrag aan vuurwerk verkocht. Hoewel in verschillende steden nog een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod gold, is er rond de jaarwisseling in het gehele land veel vuurwerk afgestoken. Daaronder was ook illegaal vuurwerk.   Jonge slachtoffers…

Lachgas per 1 januari 2023 verboden

De afgelopen jaren werd ook ons kantoor in toenemende mate geconfronteerd met ongevallen waarbij lachgas een rol speelde. Er gebeurden de afgelopen jaren bijna 1800 ongevallen met lachgas. Dat zijn ongelukken met dodelijke afloop en letsel, maar ook aanrijdingen met alleen maar materiële schade. Verkeersongevallen met lachgas lijken steeds vaker voor te komen: 2019 2020…

Fietsers blijven kwetsbaar in het verkeer

In 2021 is het totale aantal verkeersdoden gehalveerd ten opzichte van 2000, ondanks de toegenomen drukte op de weg. Het aantal verongelukte automobilisten is met 68 procent gedaald terwijl het aantal fietsdoden stabiel is gebleven sinds 2000. In 2017, 2020 en 2021 vielen meer dodelijke slachtoffers onder fietsers dan onder automobilisten. Dit meldt het CBS…

Modder op de weg

Herfst. Elk jaar kunnen we genieten van prachtige kleuren en de mooiste paddenstoelen in het bos. Op z’n tijd worden we getrakteerd op een flinke plens water tijdens een stevige herfststorm. In de  herfst is ook een ander ongemak actueel, namelijk door modder op de weg, achtergelaten door oogstende landbouwvoertuigen. Wegen kunnen hierdoor spekglad en…