Nieuwe website Wolthers Jagersma

Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het opzetten van een nieuwe website. In samenwerking met Gertjan Kalshoven van G-Grafica is de hele website opnieuw opgebouwd, zodat deze ook op mobiele telefoons en tablets goed leesbaar is. Gertjan werkt samen met fotograaf Dennis Vloedmans. Bij een nieuwe website horen natuurlijk ook nieuwe foto’s.…

Lachgas per 1 januari 2023 verboden

De afgelopen jaren werd ook ons kantoor in toenemende mate geconfronteerd met ongevallen waarbij lachgas een rol speelde. Er gebeurden de afgelopen jaren bijna 1800 ongevallen met lachgas. Dat zijn ongelukken met dodelijke afloop en letsel, maar ook aanrijdingen met alleen maar materiële schade. Verkeersongevallen met lachgas lijken steeds vaker voor te komen: 2019 2020…

Fietsers blijven kwetsbaar in het verkeer

In 2021 is het totale aantal verkeersdoden gehalveerd ten opzichte van 2000, ondanks de toegenomen drukte op de weg. Het aantal verongelukte automobilisten is met 68 procent gedaald terwijl het aantal fietsdoden stabiel is gebleven sinds 2000. In 2017, 2020 en 2021 vielen meer dodelijke slachtoffers onder fietsers dan onder automobilisten. Dit meldt het CBS…

Modder op de weg

Herfst. Elk jaar kunnen we genieten van prachtige kleuren en de mooiste paddenstoelen in het bos. Op z’n tijd worden we getrakteerd op een flinke plens water tijdens een stevige herfststorm. In de  herfst is ook een ander ongemak actueel, namelijk door modder op de weg, achtergelaten door oogstende landbouwvoertuigen. Wegen kunnen hierdoor spekglad en…

Leonie Hendriks komt team versterken

Met ingang van 1 september jongstleden is Leonie Hendriks het team van letseladvocaten van Wolthers Jagersma komen versterken.  Zij is hiervoor al enkele jaren actief geweest als letselschadeadvocaat en kent dus het klappen van de zweep. Naast het welkome extra paar handen om onze cliënten zo goed mogelijk bij te staan, is Leonie ook gewoon…

De waarde ontwikkeling van smartengeld

Recht op schadevergoeding Wanneer iemand letsel heeft opgelopen door de schuld van een ander, dan bestaat er recht op schadevergoeding. De schadevergoeding bestaat uit twee delen. De materiële vergoeding is de optelsom van alle gemaakte en in de toekomst te verwachten (extra) kosten en gemiste inkomsten.  Daarnaast wordt smartengeld uitgekeerd, als een vergoeding voor de emotionele schade en het…