Verkeersongeluk als fietser of voetganger

Artikel 185 wegenverkeerswet: bescherming van zwakkere verkeersdeelnemers In Nederland staat verkeersveiligheid hoog op de agenda, vooral als het gaat om de bescherming van zwakkere verkeersdeelnemer, zoals fietsers en voetgangers. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW) speelt hierin een cruciale rol. Dit artikel regelt de aansprakelijkheid in gevallen waarin een gemotoriseerd voertuig (zoals een auto, vrachtauto,…

Bijstandsuitkering en letselschade

Bijstandsuitkering en letselschade   Bij het uitkeren van een schadevergoeding aan mensen met een bijstandsuitkering moet rekening worden gehouden met de zogeheten vermogenstoets die de gemeente uitvoert. Kort gezegd komt deze toets er op neer dat de gemeente geen bijstandsuitkering (meer) verstrekt als het vermogen boven een bepaald bedrag komt. In 2023 is dat bedrag…

Toekomstschade en rekenrente

Berekenen toekomstschade: nieuwe aanbevelingen rekenrente Een schadevergoeding in een letselschadedossier wordt vaak vastgesteld over meerdere, en soms zelfs tientallen, jaren. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van blijvende invaliditeit blijft er jarenlang schade (bijvoorbeeld verlies aan inkomen) bestaan. Je hebt het dus over toekomstige schade. En de toekomst is onzeker. Er moeten daarom aannames worden gedaan…

Inkomsten uit ‘zwart werk’ tellen mee!

Het komt regelmatig voor: in de avonduren of in het weekend wat extra’s bijverdienen tegen contante betaling, zonder belastingen en premies af te dragen. Zwart werken mag niet, maar het gebeurt. In Nederland verdient tussen de vijf en tien procent van de werkenden wel eens zwart geld. En dat kan om substantiële bedragen gaan. Moet…