Verkeersongeluk als fietser of voetganger

Artikel 185 wegenverkeerswet: bescherming van zwakkere verkeersdeelnemers In Nederland staat verkeersveiligheid hoog op de agenda, vooral als het gaat om de bescherming van zwakkere verkeersdeelnemer, zoals fietsers en voetgangers. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW) speelt hierin een cruciale rol. Dit artikel regelt de aansprakelijkheid in gevallen waarin een gemotoriseerd voertuig (zoals een auto, vrachtauto,…

Schuldloze derde

Schuldloze derde Bij letselschade wordt over het algemeen gedacht aan verkeersongevallen waarbij (minimaal) twee partijen betrokken zijn. Vrijwel altijd zijn een veroorzaker en een slachtoffer aan te wijzen, of wordt de schuld verdeeld tussen beide partijen. Dit is bepalend voor de wijze waarop de schade wordt geregeld. Minder bekend is dat er heel vaak sprake…

Verkeersongeval tijdens vakantie

Verkeersongeval tijdens vakantie De zomervakantie staat weer voor de deur en veel mensen maken zich op voor een reis naar het buitenland. De eigen auto is nog altijd het meest favoriete vervoermiddel om op de plaats van bestemming te komen. Meestal verloopt de reis zonder problemen, maar wie kent niet de beelden van volgepakte, beschadigde…

Bijstandsuitkering en letselschade

Bijstandsuitkering en letselschade   Bij het uitkeren van een schadevergoeding aan mensen met een bijstandsuitkering moet rekening worden gehouden met de zogeheten vermogenstoets die de gemeente uitvoert. Kort gezegd komt deze toets er op neer dat de gemeente geen bijstandsuitkering (meer) verstrekt als het vermogen boven een bepaald bedrag komt. In 2023 is dat bedrag…

Toekomstschade en rekenrente

Berekenen toekomstschade: nieuwe aanbevelingen rekenrente Een schadevergoeding in een letselschadedossier wordt vaak vastgesteld over meerdere, en soms zelfs tientallen, jaren. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van blijvende invaliditeit blijft er jarenlang schade (bijvoorbeeld verlies aan inkomen) bestaan. Je hebt het dus over toekomstige schade. En de toekomst is onzeker. Er moeten daarom aannames worden gedaan…

NKL en LSA audit

Op maandag 27 maart ondergingen wij in het kader van een pilot een gecombineerde NKL en LSA audit, die positief is verlopen.   NKL (Nationaal Keurmerk Letselschade) Van het NKL ontvingen wij al een certificaat. Ook de komende periode mag Wolthers Jagersma dit keurmerk blijven voeren. Hierdoor weten onze cliënten en wederpartijen dat het met…

Ongeluk op de kermis

Onlangs berichtte de media over een 22-jarige Franse vrouw die na een val uit een kermisattractie is overleden. Ze maakte een ritje in de attractie Maxximum Booster: een ruim 50 meter hoge draaiende arm met daaraan bevestigde gondels, die een snelheid kan halen tot 80 kilometer per uur. Omdat de vrouw niet goed vast zat,…

Toename verkeersdoden in 2022

De overheid heeft als ambitie om het aantal verkeersdoden in 2050 tot nul te reduceren, maar voorlopig zijn we nog lang niet zover. In 2022 was het aantal verkeersdoden nog altijd onverminderd hoog met een aantal van 578. Niet alleen in het verkeer gaat het vaak mis. In 2021 vonden er 62 dodelijk arbeidsongevallen plaats,…